Обов'язкові курси (21 кредит):

SS 510 Методології богословських досліджень (1)

Цей курс спрямований на те, щоб стимулювати «навички дослідження з використанням бібліотеки та богословської довідкової літератури. Методи написання богословських робіт з акцентом на критичне мислення, переконання та оцінку.

BE 741 Питання біблійної експозиції: Герменевтичні принципи (2)

Даний проміжний курс в герменевтиці висвітлює центральні герменевтичні принципи та їх застосування до експозиційних методів у проповіді та викладанні. Присутня певна взаємодія й порівняння зв'язків герменевтики та експозиції у традиційній євангельській герменевтиці порівняно з римо-католицькою і східно-православною герменевтикою.

SF 501 Вступ до формування і богослов'я духовності (3)

Вступне вивчення природи формування та духовного богослов'я та його структури дає розуміння природи нового життя у Христі, процесу формування в Дусі та настанови до співпраці з Його справою. Приділяється увага застосуванню духовного богослов'я у семінарській освіти й досвіду роботи в класі. Особливу увагу відведено розумінню наслідку життя у Христі стосовно провини, сорому і легалізму, а також новозавітному служінню Духа зі зміни серця у світлі динаміки первородного гріха, раннього розвитку стосунків і розвинутих з часом звичок гріха. Крім того, приділяється увага розвитку духовності: яким чином Дух з часом змінює серце, і як це впливає на служіння викладання, проповіді та учнівства в церкві. Курс обов'язковий для всіх студентів Талботської школи богослов'я.

SF 503 Особисті засади духовного формування (3)

Богословські та емпіричні дослідження людських стосунків та питань, пов'язаних зі статтю, романтичними взаєминами, шлюбом, родиною і вихованням дітей в контексті духовного зростання. Курс містить вивчення впливу особистої і сімейної біографії на богословські погляди, емоційний стан, вподобання в стосунках і моральні рішення. Складовою частиною курсу є проведення декількох оцінок особистих якостей, а також однієї або декількох душеопікунських зустрічей. Під час утвердження взаємовідносин у групі духовного формування студенти зможуть набути досвід духовної єдності та молитви‑клопотання для глибшого дослідження власної здатності до стосунків у світлі їх зростання у Христі, таким чином розвиваючи високий рівень довіри і сприйнятливості.

TH 511 Богослов'я I: Вступ, бібліологія та природа Бога (3)

Природа, метод і обґрунтування християнського богослов'я. Одкровення загальне й особливе, богонатхнення, авторитет, канонічність і просвітлення Писання. Доктрина про Бога, включаючи Його існування, атрибути та тринітарну природу.

TH 512 Богослов'я II: Діла Божі, ангели, людина та гріх (3)

Одвічний план Божий, включаючи мету Його царства й спокутний фокус; Його справа творення та тривала діяльність у творенні. Ангели добрі та злі; включаючи їх походження, теперішній стан, діяльність і долю. Створення людства за образом Божим, людська природа, гріхопадіння та вплив гріха на людство. Людське життя у його зв’язку з божественними інститутами сім'ї та держави.

TH 613 Богослов'я III: Христос, спасіння та Дух (3)

Особа Христа та Христова справа спасіння. Природа та застосування спасіння, включаючи особу та служіння Духа. Особливий акцент на практиці освячення в особистому християнському житті.

TH 614 Богослов'я IV: Церква та події останніх часів (3)

Вивчення загальної мети Божого Царства та подій майбутнього, пов’язаних з долею історії та окремих осіб, включаючи фази другого приходу Христа; тисячолітнього царства Христа, воскресінь, судів та вічного існування. Виникнення та природа Церкви, як живого організму та організації, її функції, постанови, місце й місія в Божому задумі.
Спеціалізовані курси (23 кредити):

BE 530 Базові принципи біблійних мов (3)

Курс пропонує базові принципи і правила граматики та виявлення значення, що необхідні для тлумачення біблійного тексту. Буде надане керівництво з використання різних інструментів на основі біблійної грецької та єврейської мов. Розуміння предмету буде відображено в основній роботі на уривок з Нового Заповіту. Науковий підхід збалансований практичним застосуванням істин і принципів, накопичених в аудиторних обговореннях і в роботі, виконаній студентом.

BE 731 Експозиція СЗ: Ключові пророчі уривки (2)

Даний курс зосереджений на експозиції окремих пророцтв, їх розгляді з культурної, герменевтичної та канонічної точки зору.

BE 770 Життя Христа (2)

Цей курс зосереджений на хронологічному й експозиційному вивченні життя та служіння Ісуса
Христа, як вони записані в Євангеліях, з особливим акцентом на подану Христом роль Учителя.
Курс робить наголос на історичне, культурне та богословське тлумачення ключових подій і вчень в
житті Ісуса, а також на подібності та відмінності записів в чотирьох Євангеліях.

OT 745 Світ Старого Заповіту (2)

Історичний фон Старого Заповіту, включаючи вивчення релігії, літератури, географії, археології та культури Ізраїлю в його давньому близькосхідному оточенні.

OT 791 СЗ семінар: Теми Старого Заповіту (2)

Вивчення окремих сфер старозавітної літератури, історії, тлумачення та богослов'я під керівництвом викладача.

NT 701 Світ Нового Заповіту (2)

Історичний фон Нового Заповіту та археологія, включаючи дослідження розвитку релігії, літератури, географії, а також культурних умов іудаїзму й грецького світу часів Христа та ранньої церкви.

NT 791 НЗ семінар: Теми Нового Заповіту (2)

Предметом вивчення даного курсу є богослов'я Нового Заповіту, дослідження особливого внеску окремих авторів, а також важливі сполучні теми. Будуть також обговорюватися вагомі сучасні дослідження важливих аспектів богослов'я Нового Завіту.

HT 505 Богослов'я Отців Церкви та Середньовіччя (3)

Історія Церкви від епохи Апостольських отців до початку Реформації з акцентом на вивченні розвитку християнських доктрин. Обговорення ключових мислителів, таких як Оріген, Тертуліан, Августин, Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський та Дунс Скот. Курс є обов'язковим для студентів магістерської програми.

HT 506 Реформація та сучасне богослов'я (3)

Історія Церкви від Реформації до сучасності з розглядом видатних європейських та англійських реформаторів, включаючи Цвінглі, Лютера і Кальвіна. Обговорення контрреформації, протестантської схоластики, Просвітництва та важливих богословських розробок сучасного періоду. Студентам надається можливість вивчити устрій та історію власної деномінації. Курс є обов'язковим для студентів магістерської програми.

TH 790 Комбіновано-синтезований курс київської філії(1)

Дослідження певних областей систематичного або біблійного богослов'я.
Курси на выбiр (7 кредiтов):

BE 726 Даниїла – Об'явлення (3)

Застосування експозиційного методу до обраних уривків із Даниїла і Об'явлення. Обговорення істотно важливого фону та критичних питань, структур книг, складнощів тлумачення, практичного застосування і різних підходів у поясненні тексту кожної книги.

BE 750 Старозавітня мудрість та поезія (2)

PH 602 Апологетика (3)

Дослідження християнського світогляду і різних християнських апологетичних відповідей стосовно історії, науки й філософії.

PT 703 Церква і суспільство (3)

Вивчення біблійної етики та ролі, яку відіграє помісна церква в суспільстві. Особливу увагу приділено соціальним проблемам, таким як священне право людини на життя, зловживання алкоголем або наркотиками, насильство в сім'ї, соціальні хвороби та політичні процеси.

TH 712 Сучасні богословські питання (2)

Курс розглядає різні питання сучасного євангельського богослов'я, приділяючи особливу увагу вивченню питань «відкритого теїзму» та «проблеми зла». На початку курсу аналізуються засади цих сучасних богословських вчень, далі подається аналіз таких поглядів, як «теїзм вільної волі», «умовне безсмертя» і «сотеріологічний плюралізм». Особлива увага приділяється розгляду розуміння проблем, яких стосується «відкритий теїзм», особливо в їх ставленні до «проблеми зла».

TH 720 Богослов'я і практика молитви (2)

Вивчення біблійного богослов'я молитви, включаючи її значення, мету і практику.

TH 727 Богословський семінар: Культи в євразійському контексті (2)

Характерні риси культів американського походження і вивчення їх впливу на розвиток релігійної думки. Буде приділено увагу розумінню цими культами основних складових християнського вчення.

TH 728 Богословські системи (2)

Вивчення декількох основних богословських систем, включаючи важливі римо‑католицькі та іудейські, з акцентом на протестантське бачення. Розширений опис для Київської філії: на лекціях даного курсу і в завданнях особлива увага приділятиметься соціальному контексту східних витоків християнства в ранній патристичний період.

CE 600 Освітні служіння в помісній церкві (3)

Аналіз служінь настанови в їх зв'язку з особистими, суспільними та адміністративними аспектами служіння людям різних вікових категорій. Акцент на поясненні різноманітних методів і ресурсів, доступних для служіння, та на розвитку особистих навичок спілкування і керівництва цими служіннями.

PT 730 Біблійне керівництво та управління (3)

Курс ґрунтується на базових біблійних і богословських уявленнях про керівництво. В процесі навчання студенти ознайомляться з богословсько-практичними питаннями покликання, ролі і завдань, духовної сутності християнського керівника. Курс сформує уявлення про християнські цінності та норми в організаційній культурі.
Пререквізіти:

Історія та література Старого Заповіту(3)


Історія та література Нового Заповіту(3)