Всі, хто не є студентами програми і бажають прослухати курс у Київському філіалі Талботської школи богослов'я, незалежно від їхнього громадянства, можуть це зробити при дотриманні наступних умов і процедури.

Умови

 • Викладач курсу згоден на присутність вільних слухачів. Викладач має право погодитися або відмовитися від присутності слухачів на своєму курсі.
 • Адміністрація ТШБ-КФ підтвердила наявність місця в класі для слухачів конкретного курсу. За жодних обставин слухач не може зайняти місце студента. Якщо студент ТШБ-КФ пізно зареєструвався на курс і повинен зайняти місце, відведене вільному слухачеві, останній повинен поступитися цим місцем студенту.
 • Слухач має ступінь бакалавра або диплом випускника біблійного коледжу, що прирівнюється до ступеню бакалавра, для подання заяви на прослуховування курсу ТШБ КФ. Тим, хто не має такого ступеню чи диплому, рекомендовані курси бакалаврського рівня Київській богословській семінарії. Студенти КБС магістерських програм (M. A. в біблійна душеопіка  і M. A. молодіжне служіння) мають право подати заяву на прослуховування курсів ТШБ КФ.
 • Слухач згоден з доктринальним твердженням ТШБ КФ і підписав його. 
 • Слухач вніс добровільне пожертвування в семінарію на покриття витрат.
 • Якщо вільний слухач пізніше вступить і буде офіційно зарахованій на програму як студент ТШБ-КФ, необхідно знову пройти курс, на якому він був присутній в якості вільного слухача. Для цієї умови немає винятків.
 • Слухач повинен вести себе шанобливо протягом всього курсу. Він не може брати участь в обговореннях в класі без запрошення викладача. Під час перерв і в будь-який інший позааудиторний час перевагу в доступі до спілкування з викладачем надано зареєстрованим на курс студентам ТШБ КФ.
 • Викладач курсу не зобов'язаний перевіряти чи оцінювати роботу, виконану слухачем. Також викладач не зобов'язаний реагувати будь-яким чином на вільного слухача (коментувати або висловлювати побажання).
 • Оцінки вільному слухачеві в ході курсу не виставляються за будь-яких обставин.
 • В офіційну виписку оцінок Університету Байола або будь-який інший документ, що видається реєстратором навчального закладу, не вноситься запис про прослуховування курсів ТШБ КФ. 
 • Ніхто не може прослухати більше п'яти курсів в ТШБ КФ.

Процедура

 • Бажаючий прослухати курс повинен отримати дозвіл адміністрації ТШБ КФ не пізніше ніж за два тижні до початку занять.
 • Адміністрація визначає наявність місця в класі для вільного слухача. За наявності такого місця адміністрація передає прохання викладачеві курсу.
 • Якщо викладач курсу дає дозвіл на присутність вільного слухача, ТШБ КФ повідомляє бажаючого про надану можливість, а також про розклад та інші деталі курсу. Адміністрація також повідомляє реєстратора та бухгалтера КБС щодо потенційного слухача курсу ТШБ КФ.
 • Бажаючий прослухати курс повинен зв'язатися з реєстратором та бухгалтером КБС не пізніше, ніж за один тиждень до початку занять, щоб вирішити всі питання. Коли ТШБ КФ підтверджує, що слухач відповідає всім вимогам і є згода викладача курсу, за КБС залишається право на дозвіл прослухати курс ТШБ-КФ.