Щоб стати студентом, абітурієнт повинен продемонструвати:

1. Згоду з доктринальним твердженням університету «Байола», яке можна знайти на сайті, вказавши це в анкеті абітурієнта. Абітурієнт також повинен бути долучений до служіння помісної церкви й описати в односторінковому есе, як навчання за програмою допоможе йому чи їй у реалізації свого покликання.

2. Академічну кваліфікацію. Абітурієнт повинен мати ступінь бакалавра міжнародного рівня світського навчального закладу, або християнського ВНЗ. Даний ступінь буде оцінюватися приймальною комісією університету «Байола» на предмет відповідності міжнародним стандартам.

3. Знання англійської мови на рівні читання. За необхідності лекції в аудиторіях читаються з перекладом на російську мову. Написання курсових робіт та іспитів також проводиться російською мовою. Проте майже половину необхідного читання задають англійською мовою. Також для написання дослідницьких робіт студент має використовувати англомовні джерела. Для перевірки володіння англійською мовою проводиться тест в день співбесіди.